Hải sản Bán Chạy

Hàu Biển

Hàu Biển

Xuất xứ: Quảng Ninh, Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
50,000đ
215,000đ
-77%
Mực Sim

Mực Sim

Xuất xứ: Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
170,000đ
190,000đ
-11%
Mực ống

Mực ống

Xuất xứ: Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
225,000đ
-%
Mực Trứng

Mực Trứng

Xuất xứ: Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
220,000đ
250,000đ
-12%
Mực Một Nắng

Mực Một Nắng

Xuất xứ: Bạch Long Vĩ, Vũng Tàu, Côn Nha Trang, Phan Rang,
350,000đ
400,000đ
-13%
Mực khô

Mực khô

Xuất xứ: Bạch Long Vĩ, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phan Rang, Phan T
840,000đ
-%
Mực Lá

Mực Lá

Xuất xứ: Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
260,000đ
295,000đ
-12%
Tôm Khô

Tôm Khô

Xuất xứ: Giao Thủy, Hải Thịnh – Nam Định
750,000đ
840,000đ
-11%

Món Hải Sản

Mực Tẩm

Mực Tẩm

Xuất xứ:
Mực Rim Me

Mực Rim Me

Xuất xứ:

Lẩu Hải Sản