Hải sản tươi sống

Xuất xứ:
150,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
50,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Quảng Ninh, Đảo Bạch Long Vĩ
210,000 (VNĐ)
190,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
230,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
495,000 (VNĐ)
450,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Giao Thủy, Hải Thịnh – Nam Định
380,000 (VNĐ)
350,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
220,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
225,000 (VNĐ)

Hải sản bán chạy

Xuất xứ: Quảng Ninh
190,000 (VNĐ)
170,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
220,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
400,000 (VNĐ)
350,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Vũng Tàu, Cô Tô, Nha Trang, Phú Quốc
840,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
260,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
280,000 (VNĐ)
230,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
195,000 (VNĐ)
Xuất xứ: Giao Thủy, Hải Thịnh – Nam Định
380,000 (VNĐ)
350,000 (VNĐ)