Chính sách đổi trả hàng

Chính sách 1 đổi 1: Mọi hàng lỗi, hỏng đều sẽ được đổi lại hàng mới hoặc có chất lượng tương đương. Chúng tôi cũng cam kết bảo hành hàng hoá theo chính sách của Hải Sản Xanh.

Trả hàng: Tại Hải Sản Xanh, khách hàng có quyền được trả hàng (chưa sử dụng và còn hạn) và nhận lại 100% tiền hàng khi không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Hải Sản Xanh sẽ thẩm định lại chất lượng hàng hoá và hoàn trả tiền lại ngay.  Việc trả hàng có thể thực hiện tại Hải Sản Xanh (miễn phí) hoặc tại nhà khách hàng (có phí vận chuyển).