Cua Ghẹ

495,000 (VNĐ)
450,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Giao Thủy, Hải Thịnh – Nam Định
380,000 (VNĐ)
350,000 (VNĐ)