Tươi sống

150,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Quảng Ninh, Đảo Bạch Long Vĩ
210,000 (VNĐ)
190,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
230,000 (VNĐ)
495,000 (VNĐ)
450,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Giao Thủy, Hải Thịnh – Nam Định
380,000 (VNĐ)
350,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
220,000 (VNĐ)
225,000 (VNĐ)