Tôm

750,000 (VNĐ)
690,000 (VNĐ)
Xuất xứ:
Đảo Cô Tô, Quảng Ninh
250,000 (VNĐ)
230,000 (VNĐ)